Цените се движат (според месеца) от 10 до 12 лв. (на човек и нощувка). За деца са взможни намаления. За да се информирате за актуалните цени, молим да установите телефонна връзка с нас.


издателско каре